ช่องทางการให้บริการ

ช่องทางการให้บริการข้อมูลราคาและดัชนี

- แถลงข่าวประจำเดือน

- บริการเผยแพร่ข้อมูลราคาและดัชนีตามช่องทางบริการต่างๆ

1. ศูนย์บริการข้อมูลของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ชั้น 7ห้อง 20701 อาคาร 2 กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5793

2. ไปรษณีย์

3. โทรศัพท์สายตรง

4. โทรศัพท์อัตโนมัติ Hotline 0 2507 7000

5. Internet ที่  www.price.moc.go.th

6. Email

7. ศูนย์บริการของกระทรวงพาณิชย์
    - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

    - สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 0 2446 8160-68 FAX. 0 2446 8169,0 2446 8191

    - สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4

    - สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร. 0 2276 7259-64 FAX. 0 2276 7263

    - สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ ชั้น 8 โซน A-B เลขที่ 222 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2234 2951-3 FAX. 0 2266 5852-3

    - สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 5 (รามคำแหง) อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2) ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)โทร. 0 2276 7255-7 FAX. 0 2276 7258,68

    - สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 6 (ศรีนครินทร์) อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.0 2722 8366-7 FAX. 0 2722 8369

    - สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 7 (แจ้งวัฒนะ) อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ (ซี 2) ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร.0 2276 7250-1 FAX. 0 2276 7252