กิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม>> 15 กย. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมบรรยาย “ธรรมวันนี้ ให้มีความสุข”>> 5 กย. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม>> 10 สค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมโครงการ “ปลูกความดี รีไซเคิลสายบุญ”>> 26 กค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)>> 26 กค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรม ให้กับหน่วยงานภายใน สนค.>> 26 กค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรม ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ>> 25 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมธรรมบรรยาย “สุจริตด้วยใจ สร้างวินัยในการทำงานด้วยตนเอง”>> 22 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรม “ลดขยะรักษ์โลก”>> 21 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19>> 21 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมรณรงค์ ด้านการแต่งกาย>> 20 กค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรม สร้างใจเป็นสุข ยุคโควิด-19 ครั้งที่ 4 หัวข้อ "อยู่อย่างไร ให้ใจเป็นสุข">> 18 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2565)>> 12 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมบริหารจิต สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่กุศล เนื่องในวันอาฬาหบูชา>> 11 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมหล่อเทียน เวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี>> 8 กค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรม “สะอาด สิ่งแวดล้อมดี”>> 8 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “จิตอาสา 904”>> 8 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “ขยะ ตระหนักรู้ ก่อนโยนลงถัง” โดยนายเปรม พฤกษ์ทยานนท์ แอดมินเพจ “ลุงซาเล้ง กับขยะที่หายไป”>> 29 มิ.ย. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการ ดำเนินงานหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม>> 22 มิ.ย. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมสร้างใจเป็นสุข ยุคโควิด-19 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ธรรมะเรื่องง่าย สุขใจในการทำงาน">> 16 มิ.ย. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมบริหารจิต สวดมนต์ นั่งสมาธิ และแผ่กุศล

Pages