กิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม>> 14 พค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมพาณิชย์คุณธรรม ปันสุข มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในชุมชนหัวเตย อ.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี>> 9 เมย. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ปี 64 ซึ่งเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย>> 8 เมย. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศาสนา “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 48>> 1 เมย. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศาสนา “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 47>> 14 กค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมงานเสวนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนหน่วยงาน/สำนักงานพาณิชย์คุณธรรมเชิงพื้นที่”>> 26 มีค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาทำบุญ ตักบาตรร่วมกับชุมชนใกล้เคียง>> 25 มีค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศาสนา “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 46>> 18 มีค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศาสนา “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 45>> 11 มีค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศาสนา “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 44>> 4 มีค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “พาณิชย์จิตอาสา ทำด้วยมือ...ให้ด้วยใจ”>> 4 มีค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศาสนา “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 43>> 25 กพ. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา และดำรงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย “วันมาฆะบูชา” ณ วัดน้อยนอก จังหวัดนนทบุรี> 25 กพ. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดน้อยนอก จังหวัดนนทบุรี>> 24 กพ. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมกองทุนสวัสดิการผู้รับจ้างเหมาบริการ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า>> 19 กพ. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 42>> 11 กพ. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม “บริหารจิต สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่กุศล” ครั้งที่ 41>> 2 กพ. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม “บริหารจิต สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่กุศล” ครั้งที่ 40>> 29 มค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ร่วมกันบรรจุสเปร์แอลกอฮอล์ล้างมือ>> 28 มค. 64 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์คุณธรรม “ทาน ศีล ภาวนา” ครั้งที่ 39>> 24 มค. 64 นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องจากเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของ วัดโตนด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Pages