กิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม>> 13 มค. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า มอบความรักและความห่วงใย ส่งมอบของขวัญให้กับโรงเรียนวัดตำหนักใต้ อ.เมือง จ.นนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566>> 2 ธค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดวัดตำหนักใต้”>> 1 ธค. 65 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เข้าร่วมงาน “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน”>> 8 พย. 65 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565>> 15 กย. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมบรรยาย “ธรรมวันนี้ ให้มีความสุข”>> 5 กย. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม>> 10 สค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมโครงการ “ปลูกความดี รีไซเคิลสายบุญ”>> 26 กค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)>> 26 กค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรม ให้กับหน่วยงานภายใน สนค.>> 26 กค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรม ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ>> 25 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมธรรมบรรยาย “สุจริตด้วยใจ สร้างวินัยในการทำงานด้วยตนเอง”>> 22 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรม “ลดขยะรักษ์โลก”>> 21 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19>> 21 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมรณรงค์ ด้านการแต่งกาย>> 20 กค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรม สร้างใจเป็นสุข ยุคโควิด-19 ครั้งที่ 4 หัวข้อ "อยู่อย่างไร ให้ใจเป็นสุข">> 18 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2565)>> 12 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมบริหารจิต สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่กุศล เนื่องในวันอาฬาหบูชา>> 11 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมหล่อเทียน เวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี>> 8 กค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรม “สะอาด สิ่งแวดล้อมดี”>> 8 ก.ค. 65 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “จิตอาสา 904”

Pages