ข่าวทดสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วม..

>> 16-20 ต.ค. 61 สนค. เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรในการจัดเก็บข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค

>> 5-9 ส.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการผลิต และส่งออก-นำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

>> 23-24 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในจังหวัดนนทบุรี ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค

>> 8-9 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการขายปลีกในเขต กทม. (ตลาดวงเวียนใหญ่) ในการปรับปรุงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค

>> 8 - 12 ก.ค. 62 สนค. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิต และส่งออก-นำเข้า

>> 9-12 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการการผลิต และการส่งออก-นำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนี

>> 10-11 ก.ค. 62 สนค. หารือกับผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า เพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีส่งออกและนำเข้า
การแสดงผลเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ดีใน Browser Internet Explorer Version 9.0+ ขึ้นไป Mozilla Firefox Version 40+ และ Google Chrome Version 45+ในโหมดกราฟฟิกความละเอียด 800 X 600 พิกเซล และ 1024 X 768 พิกเซล