ผู้จัดการบริการ  
  
นางสาวตรีพิพัฒน์ สุขารมย์  (0 2507 6762)

รายงานประจำเดือน  
สถิติ (้ข้อมูล)
สถิติ (Dashboard)
รายงานสำหรับแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  
รายเดือน (PDF File)
รายวัน (ประจำวันที่ 16-31 ธ.ค. 57) (PDF File)
คำชี้แจง  

ถามตอบเกี่ยวกับค่า K

สูตรคำนวณค่า K
ประกาศ แนวทางและวิธีการใช้เอกสารดัชนีราคา เพื่อใช้ประกอบคำนวณหา Escalation Factor (K)