ผู้จัดการบริการ  
  
นายอรรณพ  สุสุทธิพงศ์ (0 2507 6719)

รายงานประจำเดือน  
สถิติ
รายงานสำหรับแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  
รายเดือน (PDF File)
รายวัน (ประจำวันที่ 16-31 ธ.ค. 57) (PDF File)
คำชี้แจง  

ถามตอบเกี่ยวกับค่า K

สูตรคำนวณค่า K
ประกาศ แนวทางและวิธีการใช้เอกสารดัชนีราคา เพื่อใช้ประกอบคำนวณหา Escalation Factor (K)