ผู้จัดการบริการ  
  
นายอรรณพ  สุสุทธิพงศ์ (0 2507 6719)

รายงานประจำเดือน
สถิติ
รายงานสำหรับแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
รายเดือน

รายวัน (ประจำวันที่ 16-31 ธ.ค. 57) 
คำชี้แจง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่า K

สูตรคำนวณค่า K
Special Link