แถลงข่าวดัชนี พ.ย. 65

หัวข้อข่าว: 

แถลงดัชนี พ.ย. 65

คำอธิบาย: 
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงดัชนีประจำเดือน พ.ย. 65 ในวันพุธที่ 7 ธ.ค. 65 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์