แถลงข่าวดัชนี ธ.ค. 64

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ธ.ค. 64

คำอธิบาย: 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีประจำเดือน ธ.ค. 64 ในวันพุธที่ 5 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.