แถลงข่าว ดัชนี ม.ค. 61

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ม.ค. 61

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน ม.ค. 61 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 14.00 น.