แถลงข่าวดัชนี มิ.ย.63

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี มิ.ย. 63

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีประจำเดือน มิ.ย. 63 ในวันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมกิติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.