แถลงข่าวดัชนี ต.ค. 61

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ต.ค. 61

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน ต.ค. 61 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.00 น.