แถลงข่าวดัชนี เม.ย.62

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี เม.ย. 62

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน เม.ย. 62 ในวันพุธที่ 1 พ.ค. 62 ณ ห้องประชุมกิติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.