แถลงข่าวดัชนี ธ.ค. 61

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ธ.ค. 61

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน ธ.ค. 61 ในวันพุธที่ 2 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมกิติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.