แถลงข่าวดัชนี พ.ค. 61

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี พ.ค. 61

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน พ.ค. 61 ในวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 61 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.