แถลงข่าวดัชนี ธ.ค. 63

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ธ.ค. 63

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีประจำเดือน ธ.ค. 63 ในวันอังคารที่ 5 ม.ค. 64 ณ ห้องประชุมวิมวาทิต 1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 11.00 น.