แถลงข่าวดัชนี ก.ย.63

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ก.ย. 63

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีประจำเดือน ก.ย. 63 ในวันจันทร์ที่ 5 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุมกิติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.