แถลงข่าวดัชนี ม.ค.63

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ม.ค. 63

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีประจำเดือน ม.ค. 63 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.