แถลงข่าวดัชนี มี.ค. 61

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี มี.ค. 61

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน มี.ค. 61 ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 9.00 น.