แถลงข่าวดัชนี ก.ค. 61

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ก.ค. 61

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน ก.ค. 61 ในวันพุธที่ 1 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 11.30 น.