แถลงข่าวดัชนี มี.ค. 64

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี มี.ค. 64

คำอธิบาย: 
นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีประจำเดือน มี.ค. 64 ในวันจันทร์ที่ 5 เม.ย. 64 ณ ห้องประชุมกิติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.