แถลงข่าว ดัชนี พ.ย. 60

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี พ.ย. 60

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน พ.ย. 60 ในวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมกิตติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.00 น.