แถลงข่าว ดัชนี ก.ย. 60

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ก.ย. 60

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน ก.ย. 60 ในวันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 60 ณ ห้องประชุมกิตติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา เวลา 10.00 น.