แถลงข่าวดัชนี ส.ค.62

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ส.ค. 62

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน ส.ค. 62 ในวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุมกิติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.