ราคาวัสดุก่อสร้าง
รายปี
กรุงเทพ กลาง เหนือ ตอ./น. ใต้
รายเดือน
กรุงเทพ กลาง เหนือ ตอ./น. ใต้
คำชี้แจง
การปรับปรุงราคาวัสดุก่อสร้าง
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่
Special Link


ผู้จัดการบริการ (กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง)

 อรรณพ (0 2507 6719)  วัลยา (0 2507 6762)