ผู้จัดการบริการ (ส่วนกลาง)  
  
นายอรรณพ  สุสุทธิพงศ์ (0 2507 6719)
  
  นางสาวตรีพิพัฒน์  สุขารมย์ (0 2507 6762)


ผู้จัดการบริการ (ส่วนภูมิภาค)
ติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ราคาวัสดุก่อสร้าง
รายปี
กรุงเทพ กลาง เหนือ ตอ./น. ใต้
รายเดือน
กรุงเทพ กลาง เหนือ ตอ./น. ใต้
คำชี้แจง
การปรับปรุงราคาวัสดุก่อสร้าง
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่
ประกาศ
Special Link