ปฎิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าวปี 2561

ดัชนีราคาเดือน

กำหนดวันแถลงข่าว 

มกราคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

มีนาคม 2561

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

เมษายน 2561

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

มิถุนายน 2561

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

กรกฏาคม 2561

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

สิงหาคม 2561

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

กันยายน 2561

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561

ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2561

วันพุธที่ 2 มกราคม 2562