ปฎิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าวปี 2560

ดัชนีราคาเดือน

กำหนดวันแถลงข่าว 

มกราคม 2556

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

กุมภาพันธ์ 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

มีนาคม 2560

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560

เมษายน 2560

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560

มิถุนายน 2560

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560

กรกฏาคม 2560

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560

สิงหาคม 2560

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560

กันยายน 2560

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

ตุลาคม 2560

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน 2560

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2560

วันพุธที่ 3 มกราคม 2560