ผู้จัดการบริการ  
 
นายอิทธิเดโช  เมตตา (0 2507 5850)
 
นายสมเดช  อุดมชัย (0 2507 5855)
 
นางสาวชลัยพร  จิตตะทัต (0 2507 5849)

 

 
บทวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือน
ชุดทั่วไป (CPI) ชุดรายได้น้อย (LPI) ชุดชนบท (RPI)
ประเทศ
กรุงเทพและปริมณฑล
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
สถิติดัชนีราคาผู้บริโภคระดับประเทศ/ภูมิภาค
คำชี้แจง
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2554
 การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2550
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2545
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2541
การจัดทำและเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
ข่าวสาร/กิจกรรม
ถาม-ตอบ
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่
Special Link