คำชี้แจง การจัดทำและเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน

 

 

                     สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้เริ่มคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ และติดตามนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด (ซึ่งมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงบ่อยและเป็นลักษณะตามฤดูกาล) และสินค้ากลุ่มพลังงาน (ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของนโยบายการเงิน)ออก เหลือแต่รายการสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด เพื่อวัดเงินเฟ้อพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ

 2.  รายการสินค้าที่หักออก 85 รายการ ประกอบด้วย

 • สินค้ากลุ่มอาหารสด รวม 79 รายการ

o        พวกข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 6 รายการ

o        พวกเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ 33 รายการ

o        พวกผักสดและผลไม้สด 33 รายการ

o        พวก ไข่ และผลิตภัณฑ์นม 7 รายการ

·         สินค้ากลุ่มพลังงาน รวม 6 รายการ

 หมายเหตุ   ขณะนี้รายการในดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปมีประมาณ 270 รายการ รายการในดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานมีประมาณ 185 รายการ

·          ค่าใช้จ่ายของสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานที่หักออกคิดเป็นร้อยละ 21.9 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนในปี 2542 (1999) โดย

o        อาหารสด คิดเป็นร้อยละ 15.6

o        พลังงาน คิดเป็นร้อยละ 6.3

 • สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้เริ่มคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2528 (1985) โดยใช้ปีฐาน 2537 (1994) จนถึงเดือนพฤษภาคม 2543 (2000) นอกจากนี้ยังคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป และดัชนีกลุ่มอาหารสดและพลังงานช่วงเวลาเดียวกันด้วยเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
 • ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2543 (2000) เป็นต้นไป สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจะคำนวณและเผยแพร่ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ดัชนีกลุ่มอาหารสดและพลังงานพร้อมกับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป โดยแถลงข่าวทุกวันทำการแรกของเดือน

 

หากท่านมีข้อสงสัย ในเรื่องดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน และต้องการข้อมูลติดต่อได้ที่ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน โทร.622-2446-9 

 

 

 

 

 

 

รายการสินค้าที่ตัดออกในการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน

                    ในการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ของประเทศ ปี 2528 ถึงปัจจุบัน จะใช้สินค้าในตะกร้าดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปเป็นหลัก โดยตัดรายการสินค้าประเภทอาหารสดและพลังงานออก รายการสินค้าที่ตัดออก ณ ปี 2543 มีทั้งสิ้น 85 รายการ ดังนี้

1. ินค้ากลุ่มอาหารสด ประกอบด้วย

 • ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง 6 รายการ ได้แก่

·         ข้าวสารเจ้า

·         ข้าวสารเหนียว

·         แป้งมันสำปะหลัง

·         เต้าหู้

·         เส้นก๋วยเตี๋ยว

·         ขนมปังปอนด์

 • เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ 33 รายการ ได้แก่

·         หมูเนื้อแดง

·         มันหมูแข็ง

·         ซี่โครงหมู

·         เนื้อวัวสันนอก

·         ไส้กรอกหมู

·         กุนเชียง

·         หมูหยอง

·         เนื้อเค็ม

·         ไก่สดทั้งตัว

·         ไก่สดผ่าซีก

·         ไก่ย่าง

·         เป็ดพะโล้

·         ปลาช่อน

·         ปลาดุก

·         ปลานิลสด

·         ปลาจะละเม็ดดำ

·         ปลากะพงแดง

·         ปลาแดง

·         ปลาทู

·         ปลาลัง

·         กุ้งขาว

·         กุ้งกุลาดำ

·         กุ้งนาง

·         หอยแครง

·         ปลาหมึกสด

·         ปูทะเล

·         ปูม้า

·         ปลานึ่ง

·         ปลาอินทรีย์เค็ม

·         ปลาสลิดแห้ง

·         ปลาร้า

·         กุ้งแห้ง

·         ลูกชิ้นปลา

 

 • ผักสด และผลไม้สด 33 รายการ ได้แก่

·         ผักคะน้า

·         ผักกาดขาว

·         ผักบุ้ง

·         ผักชี

·         กะหล่ำปลี

·         แตงกวา

·         มะเขือ

·         มะเขือเทศ

·         ถั่วฝักยาว

·         มะละกอดิบ

·         ฟักเขียว

·         ฟักทอง

·         มะนาว

·         พริกชี้ฟ้าสด

·         พริกขี้หนูไร่

·         ต้นหอม

·         หัวผักกาดขาว

·         ถั่วลันเตา

·         ถั่วงอก

·         หน่อไม้

·         ผักกาดดอง

·         หัวหอมแห้ง

·         หัวกระเทียมแห้ง

·         พริกชี้ฟ้าแห้ง

·         ถั่วเขียวผิวมัน

·         กล้วยน้ำว้า

·         มะละกอสุก

·         สับปะรด

·         เงาะ

·         ส้มเขียวหวาน

·         แตงโม

·         มะม่วง

·         เงาะกระป๋อง

 

 • ไข่ และผลิตภัณฑ์นม 7 รายการ ได้แก่

·         ไข่ไก่

·         ไข่เป็ด

·         นมข้นหวาน

·         นมสด

·         นมผง

·         ครีมเทียม

·         นมเปรี้ยว

 

2. สินค้ากลุ่มพลังงาน ประกอบด้วย   สินค้าในหมวดเคหะสถาน และหมวดพาหนะ ขนส่งและการสื่อสาร 6 รายการ ดังนี้

 • แก๊สหุงต้ม
 • ค่ากระแสไฟฟ้า
 • น้ำมันเบนซิน ชนิดธรรมดา
 • น้ำมันเบนซิน ชนิดพิเศษ
 • น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 • น้ำมันหล่อลื่น

 

สรุปสัดส่วนค่าใช้จ่ายของสินค้า

หมวด

ปี 2542
(
เฉลี่ย)

ปี 2543 
(
เดือน ม.ค. - พ.ค.)

ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน)

 78.1

77.6

อาหารสดและพลังงาน

21.9

22.4

1. อาหารสด

15.6

15.1

  - ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง

3.1

3.1

  - เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ

5.9

5.8

  - ผักสด และผลไม้สด

4.2

4.1

  - ไข่ และผลิตภัณฑ์นม

2.2

2.1

2. พลังงาน

6.3

7.2

รวมทุกรายการ (ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป)

100.0

100.0

 หมายเหตุ ตัวเลข หน่วยเป็นร้อยละเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมของดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป

 

 ตารางข้อมูล