แถลงข่าวดัชนี ก.พ. 64

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ก.พ. 64

คำอธิบาย: 
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีประจำเดือน ก.พ. 64 ในวันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมกิติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.