แถลงข่าวดัชนี ต.ค. 64

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ต.ค. 64

คำอธิบาย: 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีประจำเดือน ต.ค. 64 ในวันศุกร์ที่ 5 พ.ย. 64 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์ เวลา 15.00 น.