แถลงข่าวดัชนี พ.ค. 64

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี พ.ค. 64

คำอธิบาย: 
นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีประจำเดือน พ.ค. 64 ในวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 64 ณ ห้องประชุมกิติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.