ผู้จัดการบริการ กัลยา (0 2507 6711) และ อรรณพ (0 2507 6719)
ตารางดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553