ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ

กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ)