กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

image_slide: 
Undefined
เนื้อหา: 

                                กราบทูลลา   ฝ่าพระบาท   ในชาตินี้
                                หากแม้นมี    โอกาส          ในชาติหน้า
                               ขอกุศล        ผลบุญ          หนุนนำพา
                               เกิดเป็นข้า    รองพระบาท  ทุกชาติไป
                               ขอทวยเทพ  เทวัญ           อันศักดิ์สิทธิ์
                              ที่สถิตย์       ในวิมาน         ชั้นไหนไหน
                              ดลบันดาล   ให้พ่อหลวง    ของปวงไทย
                              สถิตย์ใน      สรวงสวรรค์    นิรันดร์เทอญ

                                             ปวงข้าพระพุทธเจ้า
             ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

                                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
                             ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้าง
                           กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
                           สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
                                           กระทรวงพาณิชย์