ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนสิงหาคม 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้

       ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ยังคงหดตัวน้อยลงอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ร้อยละ 0.4 (YoY) ปัจจัยหลักเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบโลกทยอยปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกมีทิศทางดีขึ้น ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับฐานราคาน้ำมันที่ต่ำในช่วงปีก่อนหน้า ส่งผลให้หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวในอัตราที่น้อยลงเช่นกัน ที่ร้อยละ 21.6 และ 0.2 ตามลำดับ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันดิบ เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์พลาสติก ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.6 และ 2.6 ตามลำดับ ได้แก่ น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ยางพารา ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง และข้าว ซึ่งเป็นไปตามความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรและกลุ่มสินค้าอาหารที่จำเป็นเพิ่มขึ้น

       ดัชนีราคานำเข้า เดือนสิงหาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.9 (YoY)หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ลดลงร้อยละ 14.8 ได้แก่ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน้ำมันสำเร็จรูป เนื่องจากตลาดราคาน้ำมันดิบโลกลดลงจากปีก่อนหน้า ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ ทองคำ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.6 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยเฉพาะเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องประดับอัญมณี ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ และกาแฟ ชา เครื่องเทศ และหมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์โลหะ

       

รายละเอียด.....