กิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม>> สนค. โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมวินัย "มีแล้วให้ได้แล้วแจก แบ่งปันเพื่อสังคม">> สนค. โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมวินัย "สร้างวินัยห่างไกล Covid-19">> สนค. โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมวินัย "การสร้างทาน">> สนค. โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมวินัย "แยกเดี่ยว อิ่มได้ สบายใจ">> 30 เม.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมวินัย “เจริญภาวนา นั่งสมาธิ เดินจงกรม ครั้งที่ 2”>> 24 เม.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมจิตอาสาจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน>> 23 เม.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมวินัย “บริหารจิต สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่กุศล ครั้งที่ 1”>> 22 เม.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมจิตอาสาดำเนินกิจกรรม “กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แบ่งปันยิ้ม แบ่งปันอิ่ม” โดยจัดเลี้ยงข้าวกล่องพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด ให้กับผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน คนขับแท็กซี่>> 21 เม.ย. 63 สนค. โดยกลุ่มดัชนีราคาค่าบริการ และกลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งเสริมการสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน>> 16 เม.ย. 63 สนค. โดยกลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งเสริมการสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน>> 15 เม.ย. 63 สนค. โดยกลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค และกลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งเสริมการสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน>> 15 เม.ย. 63 สนค. โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมจิตอาสาส่งมอบหน้ากากอนามัยทำด้วยผ้าให้กับคนไร้บ้านและผู้ขาดแคลน จำนวน 100 ชิ้น ให้กับมูลนิธิกระจกเงา>> 13 เม.ย. 63 สนค. โดยกลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งเสริมการสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน

Pages