ผู้จัดการบริการ (ส่วนกลาง)  
  
นางสาววลัยพรรณ  เชียงเงิน (0 2507 5816)
  
  
ผู้จัดการบริการ (ส่วนภูมิภาค)
ติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ราคาวัสดุก่อสร้าง
รายปี
กรุงเทพ กลาง เหนือ ตอ./น. ใต้
รายเดือน
กรุงเทพ กลาง เหนือ ตอ./น. ใต้
คำชี้แจง
การปรับปรุงราคาวัสดุก่อสร้าง
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่
ประกาศ
Special Link


 

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว