รายงานบทวิเคราะห์ผลสำรวจที่น่าสนใจ  
  
นางนิตยา ชุมี(0 2507 5855)>
  นางสาววรรณวิกา ภาคธูป(0 2507 6706)>

พ.ย. 64 : พาณิชย์เผย การท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศปรับตัวดีขึ้น...
ต.ค. 64 : พาณิชย์เผย พาณิชย(เผย ร้านโชห่วยยังเป็นที่นิยม ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน...
ก.ย. 64 : พาณิชย์เผย พิษโควิดส่งผลให้คนไทยยังคงมีหนี้สิน...
ส.ค. 64 : พาณิชย์เผย ผลการสํารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของประชาชน...
ก.ค. 64 : พาณิชย์เผย คนไทยนิยมสินค้าในประเทศมากกว่าสินค้านำเข้า...
มิ.ย. 64 : พาณิชย์ตอบโจทย์การบริโภคพฤติกรรมผลไม้...
เม.ย. 64 : พาณิชย์เผย โควิดดันยอดซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 0.45 เท่า...
ม.ค. 64 : พาณิชย์เผยผลการสำรวจสินค้าชุมชนสร้างเงินหมุนเวียนมหาศาล...
ม.ค. 64 : ผลการดำเนินงานของภาครัฐในปี 2563...