รายงานบทวิเคราะห์ผลสำรวจที่น่าสนใจ  
ผู้จัดการบริการ  
  
นางนิตยา ชุมี
(0 2507 5855)
  นางสาววรรณวิกา ภาคธูป (0 2507 6706)

ก.ค. 65 : พาณิชย์ชี้ "เทรนด์ค้าออนไลน์มาแรง ยันมาตรการช่วยเหลือล่าสุดของรัฐตรงใจประชาชน"...
มี.ค. 65 : พาณิชย์คาด สงกราต์ปีนี้ไม่คึกคัก ประชาชนหวั่นโควิดระบาด...
ก.พ. 65 : พาณิชย์เผย พฤติกรรมผู้บริโภคสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19...
ม.ค. 65 : พาณิชย์เผย ผลสำรวจคนไทยพอใจ ในผลงานกระทรวงพาณิชย์ ปี 64...
ธ.ค. 64 : พาณิชย์เผย ประชาชนเห็นสินค้าราคาสูงขึ้น ขณะที่รายได้คงที่...
พ.ย. 64 : พาณิชย์เผย การท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศปรับตัวดีขึ้น...
ต.ค. 64 : พาณิชย์เผย พาณิชย(เผย ร้านโชห่วยยังเป็นที่นิยม ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน...
ก.ย. 64 : พาณิชย์เผย พิษโควิดส่งผลให้คนไทยยังคงมีหนี้สิน...
ส.ค. 64 : พาณิชย์เผย ผลการสํารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของประชาชน...
ก.ค. 64 : พาณิชย์เผย คนไทยนิยมสินค้าในประเทศมากกว่าสินค้านำเข้า...
มิ.ย. 64 : พาณิชย์ตอบโจทย์การบริโภคพฤติกรรมผลไม้...
เม.ย. 64 : พาณิชย์เผย โควิดดันยอดซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 0.45 เท่า...
ม.ค. 64 : พาณิชย์เผยผล การสำรวจสินค้าชุมชนสร้างเงินหมุนเวียนมหาศาล...
ม.ค. 64 : ผลการดำเนินงานของภาครัฐในปี 2563...