รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคบริการ

ผู้จัดการบริการ  
  
นางนิตยา ชูมี (0 2507 5855)
  
นางสาวนันทนัช จิตสัมพันธเวช (0 2507 5847)

รายงาน 

รายงานประจำไตรมาส