หน้าแรก > หัวข้ออยากทราบราคาไม้สน
  [Page: 1/1]  
คำถาม
 อยากทราบราคาไม้สน
  
  โพสต์โดย : buddy
  โพสต์เมื่อ : 8/7/2010 11:29:22
  IP Address : 10.4.0.1

อยากทราบข้อมูลการปลูกไม้สน และราคาตลาดของไม้สน รวมทั้งสถิติราคาย้อนหลัง

คำตอบ
 
  
  โพสต์โดย : กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง
  โพสต์เมื่อ : 8/7/2010 12:58:4
  IP Address : 10.4.0.1

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าเคยมีการจัดเก็บราคาเสาเข็มไม้สนในอดีตจนถึงเดือนสิงหาคม 2551 หลังจากนั้นข้อมูลขาดหายไปซึ่งได้รับรายละเอียดจากผู้จำหน่ายว่าไม้สนมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ยูคาลิปตัสและความนิยมจากผู้รับเหมาก่อสร้างลดลงจึงมีการนำไม้ยูคาลิปตัสเข้าสู่ตลาดแทน สามารถค้นหาข้อมูลราคาได้จาก www.price.moc.go.th หัวข้อ ราคาวัสดุก่อสร้าง (กรุงเทพมหานคร) , วัสดุไม้ ส่วนข้อมูลการเพาะปลูกขอให้สอบถามจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โพสต์ข้อความ
ID : *
โพสต์โดย : *
e-Mail :
รายละเอียด : *
ภาพประกอบ :  ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 120 KB
Icon :