หน้าแรก > หัวข้อสอบถามราคาท่อ คสล ชั้น 3
  [Page: 1/1]  
คำถาม
 สอบถามราคาท่อ คสล ชั้น 3
  
  โพสต์โดย : กรรมของคนทำราคากลาง
  โพสต์เมื่อ : 18/9/2009 13:22:5
  IP Address : 10.4.0.1

สอบถามราคา ท่อ คสล ชั้น3 ขนาด เส้นผ่าศุนย์กลาง 60 80 100 120

คำตอบ
 
  
  โพสต์โดย : saranya
  โพสต์เมื่อ : 2/2/2013 14:26:47
  IP Address : 10.4.0.1

อยากรู้ราคากลางท่อ คสล.3จังหวัดสุโขทัย


 
  
  โพสต์โดย : saranya
  โพสต์เมื่อ : 2/2/2013 13:36:24
  IP Address : 10.4.0.1

อยากรู้ราคากลางท่อ คสล.3จังหวัดสุโขทัย


 
  
  โพสต์โดย : bb
  โพสต์เมื่อ : 26/5/2011 9:59:42
  IP Address : 10.4.0.1

กรรมของคนทำราคาจริงๆ


 
  
  โพสต์โดย : ช่าง
  โพสต์เมื่อ : 28/2/2011 10:34:35
  IP Address : 10.4.0.1

อยากทราบราคาท่อคสล.ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด 1.00X1.00


 
  
  โพสต์โดย : ปลา
  โพสต์เมื่อ : 20/1/2011 14:44:54
  IP Address : 10.4.0.1

สอบถามราคา ท่อ คสล ชั้น3 ขนาด เส้นผ่าศุนย์กลาง 120 ขอหน่อยราคาคับ


 
  
  โพสต์โดย : กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง
  โพสต์เมื่อ : 29/9/2009 11:43:57
  IP Address : 10.4.6.120

ราคาวัสดุก่อสร้างที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการคำนวณราคากลางการก่อสร้างภาครัฐ สามารถค้นหาได้จาก www.price.moc.go.th หากต้องการราคาวัสดุก่อสร้างที่มิได้เผยแพร่ไว้ ผู้จัดทำราคากลางสามารถค้นหาข้อมูลหรือสำรวจราคาเองแล้วนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำราคากลางได้ โดยจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการได้มาซึ่งราคาสินค้านั้นๆไว้เป็นหลักฐาน ตามมติ ครม. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550


โพสต์ข้อความ
ID : *
โพสต์โดย : *
e-Mail :
รายละเอียด : *
ภาพประกอบ :  ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 120 KB
Icon :