หน้าแรก > หัวข้อการใช้ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (มีการรวมค่าขนส่งแล้วหรือไม่)
  [Page: 1/1]  
คำถาม
 การใช้ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (มีการรวมค่าขนส่งแล้วหรือไม่)
  
  โพสต์โดย : ช่างสัยสน
  โพสต์เมื่อ : 30/1/2013 9:34:42
  IP Address : 10.4.0.1

ตามที่ผมได้พยายามศึกษาการทำราคากลางเกี่ยวกัยงานดินงานลูกรัก และงานหินคลุก ตามข้อปฎิบัติ ข้อ 9.3 ในส่วนของการทำราคากลางส่วนภูมิภาคนั้น (9.3.1 - 9.3.3) ขอถามว่า 1.) ราคาจากพาณิชย์จังหวัดนั้น ไม่สามารถค้นหาได้เลย ส่วนใหญ่เวบของพาณิชย์จังหวัดจะลิ้งให้ใช้ราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (แล้วมันจะแตกต่างกับข้อ 9.2 อย่างไร) 2.) ตามข้อ 9.4 นั้นบอกว่า ให้สืบราคาจากแหล่งวัสดุ แต่เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วต้องไม่สูงกว่าราคาวัสดุก่อสร้างต่ำสุด ที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าเผยแพร่ แสดงว่าราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า มีการคำนวณค่าขนส่งเข้าไปแล้วใช้หรือไม่ แล้วทำไมในสูตรการทำราคากลางยังมีการคำนวนค่าขนส่งอีกครับ (รู้สึกว่ามันจะขัดๆกันครับ) 3.) ราคาบางตัวเช่นเหล็กเส้น หรือปูนถุง ก็มีค่าขนส่งรวมอยู่แล้วใช้หรือไม่ (แต่ที่จริงแล้วไม่ได้มีการรวมค่าขนส่งเข้าไปเลย) 4.) ราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ราคาวัสดุก่อสร้างต่ำสุดคือราคาที่เผยแพร่ใช่หรือไม่

คำตอบ
 
  
  โพสต์โดย : กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  โพสต์เมื่อ : 4/2/2013 9:55:32
  IP Address : 10.4.0.1

1.การจัดทำราคากลางในส่วนภูมิภาค กรณีที่โครงการต้องการวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดไม่ได้เผยแพร่ราคาไว้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทำราคากลางที่จะต้องสืบราคาสินค้าชนิดนั้นๆเอง ตามหลักเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และจะต้องบันทึกราคาที่ได้มาไว้เป็นหลักฐาน 2.กรณีที่ข้อมูลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชื่อมโยงกับสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าคือตัวเลือกสุดท้ายในกรณีที่หาแหล่งสินค้าจากสถานที่ใกล้เคียงไม่ได้แล้วจริงๆ ซึ่งสิ่งที่ควรระวังคือหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าราคาในพื้นที่ใกล้เคียงต่ำกว่าราคาเผยแพร่ในส่วนกลางแล้วโครงการนำข้อมูลส่วนกลางไปใช้อาจมีปัญหาในการตรวจสอบจาก สตง. 3.ราคาที่เผยแพร่ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด คือราคาเฉลี่ยที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง


โพสต์ข้อความ
ID : *
โพสต์โดย : *
e-Mail :
รายละเอียด : *
ภาพประกอบ :  ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 120 KB
Icon :