หน้าแรก > หัวข้อราคาไม้แปรรูป
  [Page: 1/1]  
คำถาม
 ราคาไม้แปรรูป
  
  โพสต์โดย : เสาวนิตย์ สาครภิสิทธิ์
  โพสต์เมื่อ : 28/12/2011 9:54:59
  IP Address : 10.4.0.1

อยากทราบราคาไม้แปรรูปแยกตามชนิดไม้ (ราคา/คิวบิกเมตร)

คำตอบ
 
  
  โพสต์โดย : กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง
  โพสต์เมื่อ : 28/12/2011 13:52:29
  IP Address : 10.4.6.113

เดิมการเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนราคาไม้แปรรูปจะเผยแพร่ราคาโดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แต่ปัจจุบันได้เลิกประกอบกิจการแล้วจึงไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้พยายามหาข้อมูลการจำหน่ายไม้แปรรูป (ซึ่งขณะนี้คงเหลือผู้ประกอบการน้อยราย) เพื่อขอความร่วมมือข้อมูลราคาเป็นประจำทุกเดือน นำออกเผยแพร่เช่นเดิม และหากได้ข้อมูลที่สม่ำเสมอและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ จะเผยแพร่ในโอกาสต่อไป


โพสต์ข้อความ
ID : *
โพสต์โดย : *
e-Mail :
รายละเอียด : *
ภาพประกอบ :  ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 120 KB
Icon :