สารคดีดัชนีเศรษฐกิจการค้า
  1. สารคดีดัชนีเศรษฐกิจการค้า ชุดที่ 1
  2. สารคดีดัชนีเศรษฐกิจการค้า ชุดที่ 2
  3. สารคดีดัชนีราคาผู้บริโภค
  4. สารคดีดัชนีราคาผู้ผลิต
  5. สารคดีดัชนีเราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง

   60 ปี ดัชนีไทย ก้าวไกลสู่สากล
  1. งาน 60 ปี ดัชนีไทย ก้าวไกลสู่สากล
  2. สารคดี 60 ปี แห่งความภูมิใจ

 

เนเธ–เธฅเธ‡เธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธˆเธณเน€เธ”เธทเธญเธ™ เธเธธเธกเธ เธฒเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ 2560

   แถลงข่าวดัชนี

   
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
- มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
- กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
นาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พศจิกายน พศจิกายน พศจิกายน พศจิกายน พศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคมกลับหน้าแรก
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825
e-mail : indexmaster@moc.go.th